Trang chủ » Tổng hợp » Nội dung của công tác khoán trong các doanh nghiệp xây dựng

Nội dung của công tác khoán trong các doanh nghiệp xây dựng

CẦU MỸ QUAN

Cầu Gateshead Millennium, Anh

Cầu Sri Wawasan, Putrajaya, Malaysia

Cầu Helix, Vịnh Marina, Singapore

Cầu Stairway to Heaven

Cầu Loop

Cầu The Gator

Cầu Big Screen

Cầu Vịnh

Cầu Trift Suspension, Switzerland

Cầu Samuel Beckett

Cầu Confederation, đảo Hoàng tử Edward, Canada

Cầu Lupu, Thượng Hải, Trung Quốc

THỐNG KÊ

Flag Counter

THỐNG KÊ BLOG

  • 24,358 hits

QUẢN LÝ

Get a free account @traconec.wordpress.com
Advertisements

Công tác giao khoán là một quá trình thực hiện hàng loạt các công việc nhằm thực hiện khoán một loại hình công việc nào đó cho các tổ, đội là đơnvị nhận khoán. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số vấn đề sau:

Những điều kiện để thực hiện khoán công việc (công trình, hạng mục công trình, công việc) trong các doanh nghiệp xây dựng

Như chúng ta biết doanh nghiệp là đơn vị kinh tế cơ sở, mỗi doanh nghiệp khi điều hành tổ chức sản xuất thường phân chia thành các bộ phận, các phòng ban, các phân xưởng, tổ, đội.

Trong các doanh nghiệp xây dựng nói chung và với công ty cơ giới và xây lắp nói riêng đã thực hiện như vậy.

Do đó để thực hiện khoán cần có một số điều kiện sau:

* Ở giác độ công ty

– Xây dựng được hệ thống định mức: có thể sử dụng định mức của nhà nước vận dụng vào điều kiện của công ty hoặc hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ

– Xác định được hệ thống giá cả

– Công tác thống kê, kế toán đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

– Qui chế thưởng phạt nội bộ

– Ổn định về mặt tổ chức, các phòng ban chuyên môn hướng vào phục vụ công tác khoán

* Các tổ, đội nhận khoán

– Tương đối ổn định về mặt tổ chức, có khả năng tự tổ chức thực hiện thi công

– Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa các đội sản xuất và doanh nghiệp

– Có năng lực thực hiện thi công công trình

Hệ thống định mức khoán trong thực hiện khoán công trình

Để thực hiện việc giao khoán các loại hình công việc có căn cứ khoa học và có hiệu quả thì việc xây dựng định mức cho từng bước công việc, định mức cho các loại chi phí như định mức sử dụng máy, định mức vật tư nhiên liệu, định mức lao động … là hết sức quan trọng và cần thiết. Nó có thể kìm hãm hay thức đẩy sản xuất thi công.

Trong xây dựng nói chung và trong lĩnh vực thi công cơ giới và xây lắp nói riêng do đặc điểm và tính chất công việc yêu cầu, nên định mức được xây dựng một cách cụ thể, chi tiết cho mỗi loại công việc, mỗi loại chi phí. Định mức trong xây dựng là mức tiêu dùng lớn nhất cho phép để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm hoặc để hoàn thành một công việc nào đó trong những điều kiện tổ chức và kỹ thuật nhất định của thời kỳ nhất định.

* Một số phương pháp xác định định mức

+ Phương pháp phân tích – dự toán thuần tuý

Phương pháp này chỉ thuần tuý dựa vào các tài liệu gốc, có sẵn để nghiên cứu, phân tích rồi tính ra định mức.

+ Lập định mức chi tiết bằng phương pháp quan sát tại hiện trường

+ Phương pháp chuyên gia

Phương pháp này dùng để lập các định mức tạm thời dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp và tích luỹ số liệu của các chuyên gia có kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật

+ Phương pháp hỗn hợp

Sử dụng phối hợp các phương pháp cụ thể được chia thành các loại

+ Định mức chi tiết

Loại định mức này được lập chi tiết cho mỗi loại công việc, bước công việc nên nó được dùng trong giao khoán việc, trả công, cấp vật liệu, chi phí máy …

+ Định mức dự toán

Loại định mức này lập một cách chung, tổng hợp dùng để tính toán , xác định giá dự toán, ước lượng giá công việc … được nhà nước lập và công bố.

+ Định mức mở rộng

Loại định mức này nhằm phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch, cân đối các yếu tố sản xuất trong hoạt động xây dựng cơ bản

* Các loại định mức sử dụng trong khoán các loại hình công việc

+ Định mức vật tư nhiên liệu trong xây dựng

. Định mức tiêu dùng nguyên vật liệu là mức tiêu dùng lớn nhất cho phép để sản xuất một đơn vị sản phẩm hoặc để hoàn thành một công việc nào đó trong điều kiện tổ chức, kỹ thuật. Thời gian nhất định

. Phương pháp lập định mức: theo các phương pháp chung đã nêu.

Hiện nay trong các doanh nghiệp xây dựng nói chung và ở công ty cơ giới và xây lắp số 12 nói riêng sử dụng định mức vật tư, nhiên liệu theo hệ thống định mức vật tư do Nhà nước ban hành.

+ Định mức lao động:

Định mức lao động là lượng lao động hao phí lớn nhất không được phép vượt quá để hoàn thành một đơn vị sản phẩm hoặc một công việc theo qui định trong điều kiện tổ chức, kỹ thuật, tâm sinh lý, kinh tế xã hội nhất định.

. Tác dụng của định mức lao động

+ Là cơ sở để xác định rõ trách nhiệm và đánh giá kết quả lao động cuả mỗi ngưòi

+ Là cơ sở để phân công, bố trí lao động và tổ chức sản xuất

Đồng thời là căn cứ để trả lương cho người lao động

Để phát huy các tác dụng trên trong quá trình xây dựng và thực hiện định mức phải đảm bảo các yêu cầu

+ Định mức phải đảm bảo tính tiên tiến và hiện thực

+ Xây dựng xong phải nhanh chóng đưa vào sản xuất

+ Tổ chức theo dõi tình hình thực hiện định mức và thường xuyên cũng cố hoàn thiện.

. Phương pháp xây dựng: Dựa vào các phương pháp chung đã nêu trên.

+ Định mức sử dụng máy

Trong xây dựng nói chung và trong thi công cơ giới và xây lắp nói riêng chủ yếu sử dụng thiết bị xe cơ giới để thực hiện. Do vậy việc xác định được định mức sử dụng máy hết sức quan trọng.

Nhằm dự toán phần máy móc sử dụng trong thi công, lập kế hoạch để bảo dưỡng, sửa chữa.

Phương pháp lập định mức: Dựa vào các phương pháp chung để lập định mức .

Mô hình khoán trong doanh nghiệp xây dựng.

Các đối tượng công việc cần thực hiện khoán.

Trong doanh nghiệp xây dựng nói chung và trong các công ty cơ giới và xây lắp nói riêng các đối tượng công việc thực hiện là các công trình, hạng mục công trình, các công việc như đại tu, sửa chữa xe máy, thiết bị phục vụ quá trình thi công.

Hiện nay các đối tượng công việc này đều được các công ty thực hiện khoán nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi về tính chất đặc điểm của sản phẩm, thị trường. Song đối với mỗi loại công việc lại áp dụng các hình thức khoán khác nhau phù hợp với mỗi loại hình công việc.

Hệ thống tổ chức khoán.

Do tính chất, đặc điểm của ngành, sản phẩm xây dựng mà ở các doanh nghiệp đã hình thành các đội, tổ đảm nhận các lĩnh vực công việc khác nhau mang tính chuyên môn hoá hoặc tổng hợp . Trong cơ cấu tổ chức quản lý ở một công ty xây dựng nói chung và ở các đơn vị thi công cơ giới và xây lắp nói riêng hiện nay nếu công ty là đơn vị trung tâm sẽ có các dạng cơ cấu tổ chức sau:

Công ty – xí nghiệp đội – tổ

Công ty – đội – tổ

Công ty – xí nghiệp – công trình – đội – tổ.

Tuy cơ cấu tổ chức có khác nhau nhưng trong bất cứ cơ cấu nào cũng cho thấy mắt sích cuối cùng là đội – tổ xây dựng. Nó là đơn vị tổ chức cơ bản chủ yếu trong doanh nghiệp, ở đó thực hiện sự kết hợp giữa sức lao động của người lao động với tư liệu sản xuất để hoàn thành công trình.

Vì vậy trong thực hiện khoán các loại hình công việc thì đối tượng nhận khoán là các đội, tổ, người lao động trong công ty. Thực hiện khoán đều phải thông qua hợp đồng giữa một bên là công ty : Bên giao khoán và một bên là đội, tổ : Bên nhận khoán.

HỆ THỐNG TỔ CHỨC KHOÁN CỦA CÔNG TY ĐƯỢC TÓM TẮT NHƯ SAU

______________________

Quyền hạn và nhiệm vụ của các bên giao nhận khoán.

* Những công việc chuẩn bị cho việc giao nhận khoán.

* Trách nhiệm của bên giao khoán: Đại diện là Phòng Kinh tế kỹ thuật.

+ Nắm vững hồ sơ thiết kế công trình, các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và điều kiện cụ thể thi công xây dựng công trình.

+ Chuẩn bị và giao cho bên nhận khoán.

. Các hồ sơ kỹ thuật kèm theo bản tiên lượng và các chỉ dẫn kỹ thuật.

. Thời hạn hoàn thành công việc.

. Điều kiện chung và điều kiện cụ thể cho việc thực hiện hợp đồng.

. Gía giao khoán hoặc các chi phí sản xuất.

* Trách nhiệm bên nhận khoán : Các tổ, đội

+ Triển khai công việc chuẩn bị, nộp đúng thời hạn cho bên giao các hồ sơ.

. Biện pháp thi công.

. Kế hoạch sử dụng lao động, xe máy, vật tư nhiên liệu.

. Gía nhận khoán, thời hạn hoàn thành công việc.

. Danh sách cán bộ công ty nhân viên tham gia thực hiện công việc.

+ Trường hợp bên nhận khoán chủ động tuyển nhân công thì bên khoán có trách nhiệm kiểm tra tư cách, năng lực và hoàn thành các thủ tục.

. Tổng hợp báo cáo danh sách và hồ sơ những công việc làm hợp đồng.

. Tổ chức kiểm tra sức khỏe – kiểm tra tay nghề.

* Những công việc trong quá trình thực hiện hợp đồng giao nhận khoán .

* Trách nhiệm bên giao khoán.

+ Phân công cán bộ quản lý giám sát, có đủ năng lực, thẩm quyền, đại diện cho bên giao khoán giải quyết các vấn đề kinh tế kỹ thuật.

+ Tạm ứng cho bên nhận khoán, khi chưa có khối lượng công việc thực hiện thì vốn đó coi là 1 khoản vay với lãi suất thoả thuận.

+ Xác nhận khối lượng phát sinh, tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của bên nhận khoán để xử lý, giải quyết .

+ Kiểm tra đôn đốc bên nhận khoán thực hiện.

+ Quản lý, giám sát để xử lý kịp thời các vướng mắc.

* Trách nhiệm của bên nhận khoán.

+ Chỉ đạo, tổ chức thực hiện thi công.

. Tự tổ chức sản xuất.

. Tổ chức mặt bằng thi công, tổ chức bảo vệ vật tư, xe máy …

. Khai thác nguồn vật tư, tạm ứng vốn để sản xuất, thanh quyết toán các chi phí này.

. Kiểm tra công việc ở hiện trường, giải quyết kịp thời các vướng mắc đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.

. Chuẩn bị, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ

. Thực hiện thanh quyết toán với bên A, trả lương cho người lao động

. Chuẩn bị hồ sơ cho việc nghiệm thu, thanh toán công trình

* Thanh lý hợp đồng giao nhận khoán

+ Khi khối lượng công việc giao khoán hoàn thành được nghiệm thu bên giao khoán có trách nhiệm tổng hợp, lập phiếu giá thanh toán với chủ đầu tư (bên A)

+ trích lập tỷ lệ giữ lại theo qui chế ban hành công trình

+ Thanh quyết toán với bên nhận khoán

d/. Các hình thức khoán trong sản xuất thi công xây dựng

Để thực hiện khoán một loại hình công việc nào đó việc lựa chọn một hình thức khoán hợp lý, phù hợp với tính chất, đặc điểm cũng như các điều kiện khác liên quan tới công việc là hết sức quan trọng

Một số hình thức khoán chủ yếu hiện nay đang sử dụng trong sản xuất

* Hình thức khoán công việc

Hình thức này áp dụng cho các công việc chưa có đơn giá địnhmức cụ thể,các công việc mang tính thủ công, khối lượng ít và có tính chất nhất thời chẳng hạn như công việc bốc xếp, dọn kho, dọn đường, sữa chữa đại tu xe máy và thiết bị cơ giới thi công.

Hình thức khoán này chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong công tác khoán hiện nay. Mục đích chủ yếu là giải quyết các công việc đột xuất các ách tắc phát sinh trong sản xuất nên mang tính chủ quan, thiếu độ chính xác hợp lý trong thực hiện khoán.

Ví dụ: Dùng hình thức khoán công việc để áp dụng cho công tác sửa chữa xe máy, thiết bị phục vụ thi công

Với hình thức này tùy thuộc vào nhu cầu sữa chữa của từng xe sau khi có sự kiểm tra cụ thể công ty hoặc đội trưởng sẽ định mức cho mỗi loại việc một số công định mức nhất định và trên cơ sở đó sẽ khoán cho tổ, xưởng sửa chữa, cá nhân

Hiện nay có rất nhiều đơn vị chưa có hệ thống định mức mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm hoặc các loại định mức xây dựng cơ bản do Nhà nước ban hành nên khi thực hiện khoán các công việc chỉ mang tính tương đối, chưa khoa học.

* Hình thức khoán theo sản phẩm

Khoán theo sản phẩm là hình thức khoán công trình chủ yếu hiện nay đang được thực hiện rộng rãi. Công trình sẽ được nghiệm thu và thanh quyết toán khi nó hoàn thành, đảm bảo các yêu cầu mà các bên đã thỏa thuận. Hiện có 2 hình thức khoán theo sản phẩm

* Khoán sản phẩm cho cá nhân trực tiếp

Hình thức khoán này thường được các công ty áp dụng cho các bộ phận có liên quan trực tiếp đến quá trình làm việc của máy, thiết bị thi công như lái xe, vận chuyển bằng thiết bị vận tải

Ví dụ:

Công ty khoán cho đội xe vận tải vận chuyển máy móc thiết bị vật tư nhiên liệu phục vụ thi công công trình

Công ty giao khoán theo các chỉ tiêu

+ Khối lượng

+ Tiền lương

+ Nhiên liệu định mức phục vụ cho máy

+ Số ca làm việc

Cuối tháng sẽ thực hiện quyết toán: công nhân lái xe sẽ được hưởng thu nhập theo khối lượng thực hiện và đơn giá khoán đã giao

Ví dụ: Vận chuyển cát, đá làm đường

Đơn giá 1 chuyến 6000đ/chuyến

Nếu lái xe thực hiện 50 chuyến

Số tiền lái xe được hưởng là 6000đ/c x 50 c = 300.000đồng

* Khoán theo sản phẩm tập thể

Thực tế một sản phẩm hoàn thành là kết quả của cả một tập thể tham gia thực hiện việc hoàn thành tốt công việc của một cá nhân trong tập thể nhiều khi không có ý nghĩa gì mà đòi hỏi phải có sự phối hợp của cả tập thể mới hoàn thành được. Do vậy khoán theo từng bước công việc, hay cho trực tiếp từng cá nhân sẽ gây khó khăn cho việc hoàn thành các công đoạn theo đúng tiến độ và sự nối tiếp của các công đoạn không được đảm bảo vì vậy hiện nay đối với các công trình, hạng mục công trình người ta khoán theo sản phẩm và nghiệm thu đánh giá khi sản phẩm công trình đã hoàn thành

Có 2 hình thức khoán theo sản phẩm tập thể

+ Khoán các chi phí sản xuất chủ yếu

+ Khoán gọn công trình (khoán toàn bộ các chi phí sản xuất)

Chúng ta tìm hiểu từng hình thức

Khoán các chi phí sản xuất chủ yếu

Hiện nay thực hiện khoán theo các chi phí sản xuất

+ Khoán về tiền lương, tiền thưởng

Chế độ khoán lương áp dụng cho những công việc nếu giao từng chi tiết bộ phận sẽ không có lợi mà phải giao toàn bộ khối lượng cho công nhân hoàn thành trong một thời gian nhất định. Chế độ này có đặc điểm là cho biết trước về thu nhập, thời hạn hoàn thành, yêu cầu chất lượng công trình

Công cụ để xác định chi phí tiền lương là định mức lao động và đơn giá nhân công tương ứng. Định mức để tính toán tiền lương khoán gọi là định mức thi công, có mối quan hệ với định mức dự toán là định mức xác định chi phí (nhân công, vật liệu, máy) của đầu vào, được vận dụng vào điều kiện cụ thể ở công ty

Định mức và đơn giá nhân công khoán được xác định hợp lý trên cơ sở định mức xây dựng cơ bản và chế độ tiền lương hiện hành. Ngoài ra bên nhận khoán có thể thỏa thuận với bên giao để đi đến nhất trí về giá giao khoán

Nếu đối tượng nhận khoán là tập thể tổ nhóm thì quĩ lương nhận được sẽ phân phối cho công nhân trong tổ giống như chế độ tiền công tính theo sản phẩm tập thể

Tuy nhiên chế độ trả công này, khi tính toán đơn giá phải hết sức chặt chẽ, tỷ mỉ để xây dựng đơn giá trả công chính xác cho công nhân làm khoán

Để thực hiện khoán quĩ lương phải thông qua một hợp đồng trong đó xác định một tập hợp công việc với khối lượng và tiền lương tương ứng. Việc chi trả lương được thực hiện bằng tạm ứng 60-70% khi hoàn thành công việc bảo đảm đúng chất lượng theo yêu cầu thì thanh toán số còn lại, có thêm tiền thưởng hoặc phát sinh.

Chế độ trả lương khoán có ưu điểm là xác định ngay được khi người đại diện đứng ra nhận khoán. Chính vì vậy nếu đơn vị nhận khoán giảm bớt được số người hoặc rút ngắn được thời gian hoàn thành khối lượng thì tiền lương của mỗi người trong đơn vị sẽ tăng lên. Do đó lương khoán khích thích công nhân nâng cao năng suất lao động phấn đấu giảm thời gian hoàn thành và rút bớt số người lao động không cần thiết

Hiện nay hình thức khoán này đang được áp dụng rộng rãi

+ Khoán phần chi phí máy thi công

Trong thi công cơ giới và xây lắp do tính chất và đặc điểm của công trình nên máy móc được sử dụng trong quá trình thi công phải nhiều. Do vậy khi thực hiện khoán công trình công ty thường giao khoán phần chi phí sử dụng máy cho đội

Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điện, động cơ điêzen, hơi nước … trực tiếp tham gia vào thi công để hoàn thành công trình bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi p phí nhiên liệu động lực, tiền lương của công nhân điều khiển, phục vụ máy và chi phí quản lý máy.

Để thực hiện khoán phần chi phí này công ty dựa vào định mức sử dụng máy móc cho một đơn vị công việc và đơn giá sử dụng máy được thống nhất trong hợp đồng khoán để khoán cho đội.

+ Khoán vật tư và nhiên liệu chủ yếu

Do điều kiện thi công, địa điểm thi công ngày càng xa, trên các địa bàn khác nhau do đó việc vận chuyển cung ứng vật tư, nhiên liệu từ công ty tới các công trường gặp khó khăn, chi phí lớn và không đảm bảo cho tiến độ thi công

Mặt khác do thị trường vật tư nhiên liệu ngày một mở rộng, việc cung ứng tại chỗ có thể sẽ thuận lợi hơn so với việc công ty bao cấp. Việc cung ứng tại chỗ có thể giảm bớt các chi phí về vận chuyển, giao dịch, bảo quản, cấp phát, giá cả … do đó có thể làm hạ giá thành công trình có lợi cho tổ, đội, công ty. Bên cạnh đó còn giúp cho đội, tổ chủ động hơn trong sản xuất

Do vậy hiện nay phần vật tư, nhiên liệu chính đã được giao cho đội tự lo liệu trên cơ sở định mức và đơn giá thống nhất

Để thực hiện khoán chi phí này một số công ty khi chưa có hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật nội bộ thường dựa vào hệ thống định mức vật tư của nhà nước ban hành và đơn giá vật tư trên thị trường. Công ty chỉ chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí vật tư nhiên liệu trong định mức và đơn giá đã thỏa thuận trong hợp đồng khoán. Nếu trường hợp đội giải trình được các lý do hợp lý công ty sẽ thanh toán phần nằm ngoài định mức

Hình thức khoán này hiện nay đang được sử dụng rộng rải song còn rất nhiều vướng mắc cần khắc phục

+ Khoán các chi phí khác

Bên cạnh việc thực hiện khoán theo các chỉ tiêu về quĩ lương,vật tư nhiên liệu chủ yếu, trong sản xuất thực tế còn thực hiện khoán một số loại chi phí chủ yếu phục vụ cho quá trình thi công như chi phí sửa chữa nhỏ, chi phí bảo quản máy và các loại chi phí khác

Thực hiện khoán các chi phí này chủ yếu ở các đơn vị sử dụng thiết bị thi công cơ giới như công ty cơ giới và xây lắp số 12

Khoán chi phí này có tác dụng hạn chế việc người công nhân chỉ quan tâm đến khai thác khả năng làm việc của máy để tăng năng suất, ít quan tâm đến công tác bảo quản, bảo dưỡng tiết kiệm được các chi phí của máy

Ví dụ: Khi công ty khoán cho đội cơ giới thi công làm đường

Đội sử dụng máy móc thiết bị của công ty, công ty sẽ giao khoán chi phí sửa chữa để đội tự sửa chữa, bảo quản hoặc công ty sẽ đưa thợ sửa chữa xuống các đội, các đội trả lương cho thợ sửa chữa và lái xe trong thời gian sưả chữa

Khoán gọn công trình (khoán toàn bộ chi phí sản xuất)

Theo hình thức khoán này công ty sẽ khoán toàn bộ công trình cho đội tự đảm nhận lo liệu toàn bộ các loại chi phí phục vụ thi công như nguyên nhiên liệu, máy móc, nhân công … Công ty chỉ trích lại theo tỷ lệ % giá trị quyết toán công trình được duyệt để đảm bảo cho bộ máy công ty hoạt động

Với mô hình này đội nhận khoán phải tự cung ứng trang trải các chi phí của mình, tự tổ chức thực hiện sản xuất thi công, công ty chỉ thực hiện chức năng kiểm tra và giám sát. Đội sẽ thực hiện và chịu trách nhiệm toàn bộ trước công ty về thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán, trích nộp … do đó đòi hỏi chủ công trình phải nhanh nhạy trong việc chỉ đạo thi công, nghiệm thu và thanh toán

Trong hình thức khoán này cần lưu ý tỷ lệ trích nộp: việc ấn định “tỷ lệ nộp khoán” trong khoán gọn công trình cần có sự phân biệt giữa 2 công trình “đội tự tìm kiếm và công trình công ty giao cho đội. Các “tỷ lệ nộp khoán” đang được áp dụng là trên dưới 14% giá trị quyết toán công trình mà công ty giao cho đội

Mô hình khoán này có ưu điểm là phát huy tính chủ động sáng tạo cho các chủ công trình, đội trong toàn bộ công việc từ thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán. Nhưng nếu việc kiểm tra giám sát không thường xuyên sẽ dẫn đến tới việc làm giảm chất lượng sản phẩm, ăn bớt các công đoạn thi công, vi phạm an toàn lao động, không đản bảo hiệu quả kinh tế trong sản xuất và gỉam uy tín của công ty. Hơn nữa nếu đội nhận khoán hoặc chủ công trình làm việc thiếu nghiêm chỉnh sẽ dẫn tới tình trạng “khoán trắng” gây thất thiệt kinh tế cho công ty và ảnh hưởng tới quyền lợi của công nhân.

Trên đây là một số hình thức khoán riêng lẻ. Song đối với một loại hình công việc cụ thể công ty có thể áp dụng kết hợp một số hình thức trên, có thể theo một số mô hình sau:

+ Khoán về nhân công và tiền lương

+ khoán về nhân công và vật liệu chính

+ Khoán về nhân công và vật liệu phụ

+ Khoán các loại chi phí sản xuất chính

+ Khoán gọn công trình

Để nghiên cứu cụ thể chúng ta tìm hiểu các hình thức khoán này được áp dụng trong mỗi loại hình công việc của công ty ở phần sau:

Một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả tình hình thực hiện khoán trong các doanh nghiệp xây dựng

Trong việc thực hiện khoán các loại hình công việc, việc đưa ra các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của công tác thực hiện là rất quan trọng vì qua các chỉ tiêu này phản ánh thực trạng tình hình thực hiện công việc, trên cơ sở đó phân tích được điểm mạnh, yếu cần khắc phục để nâng cao chất lượng công việc và hiệu quả công việc góp phần đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công

* Đối với công tác chuẩn bị, lập và ký hợp đồng giao khóan cần quan tâm 1 số chỉ tiêu

+ Thời gian từ lúc chuẩn bị cho đến khi hợp đồng được ký kết

Thời gian càng ngắn chứng tỏ cả 2 bên: công ty và tổ đội nhận khoán đều xúc tiến, thực hiện các công việc chuẩn bị cho ký kết hợp đồng

+ Chất lượng công việc thực hiện

Việc xây dựng các loại hình định mức, xác định đơn giá, thiết lập chỉ tiêu khoán của cả 2 bên: bên nhận khoán và bên giao khoán. Các chỉ tiêu này càng chính xác, thiết thực, phù hợp với công việc, thực tế đặt ra phản ánh chất lượng của công tác chuẩn bị

* Đối với công tác thực hiện và thanh lý hợp đồng

Đây là khâu quan trọng nhất trong công tác khoán, do đó việc đề cập một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của công tác là cần thiết

Các chỉ tiêu có thể là:

+ Chỉ tiêu phản ánh tiến độ thực hiện công việc

So sánh thời gian thực hiện thi công với thời gian thực tế dự toán. Thời gian thực hiện càng ngắn hơn so với dự toán phản ánh tiến độ hoàn thành công việc

+ Chỉ tiêu phản ánh công tác cung ứng cũng như khả năng tự cung cấp các điều kiện phục vụ thi công

+ Chỉ tiêu phản ánh thu nhập, các chế độ kèm theo

Xem xét chỉ tiêu này sẽ đánh giá được tình hình thực hiện công việc, khả năng thực hiện cũng như khả năng tìm kiếm công trình tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên

+ Chỉ tiêu phản ánh công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo trong thi công công trình

Xem xét chỉ tiêu này cho biết được tình hình quản lý, giám sát thực thi công trình đảm bảo các yêu cầu trong hợp đồng

+ Chỉ tiêu phản ánh kết quả đạt được so với số công trình, công việc đã thực hiện khoán

Xem xét chỉ tiêu này nhằm phản ánh tình hình thực tế thực hiện của các đội, tổ so với kế hoạch giao

+ Chỉ tiêu phản ánh mức độ hoàn thành hợp đồng

Xem xét mức độ các chỉ tiêu trong hợp đồng được thực hiện

Trình tự các bước công việc thực hiện khoán

Các bước công việc thực hiện chia làm 3 giai đoạn

* Chuẩn bị hợp đồng khoán

+ Phòng kinh tế, kỹ thuật công ty

. Lập dự toán công trình

. Xây dựng kế hoạch thực hiện thi công

. Chuẩn bị và giao cho bên nhận trước khi ký hợp đồng ít nhất là 1 tuần các hồ sơ tài liệu và các chỉ tiêu cần thiết

+ Đội nhận khoán

. Triển khai công việc chuẩn bị, nộp đúng thời hạn cho bên giao khoán các hồ sơ: biện pháp thi công, kế hoạch tổ chức thi công, lập kế hoạch về thời gian,sử dụng lao động

+ Thực hiện ký hợp đồng khoán giữa công ty, đại diện là giám đốc hoặc người được giám đốc ủy quyền và đội nhận khoán: Đội trưởng

* Quá trình thực hiện hợp đồng khoán

. Thực hiện công tác quản lý, giám sát quá trình thực hiện thi công của đội, thực hiện việc cấp phát các điều kiện phục vụ thi công

(công việc cụ thể đã đề cập rõ trong phần nhiệm vụ của bên giao khoán)

. Đội nhận khoán tổ chức thực hiện thi công

(Công việc cụ thể đã đề cập rõ trong phần nhiệm vụ của bên nhận khoán)

* Thanh lý hợp đồng khoán

. Công ty và đội phối hợp để nghiệm thu về khối lượng cụ thể kiểm tra, đánh giá công trình.

. Công ty thực hiện thanh toán với bên chủ đầu tư và thực hiện thanh quyết toán với đội

(Các công việc cụ thể đã được đề cập rõ trong phần nhiệm vụ của bên giao – nhận khoán).

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

CHUYÊN MỤC

LƯU TRỮ

%d bloggers like this: